ติดตั้งระบบโซลล่าเซลล์ด้วยวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ

GMS Solar Co.,Ltd.

GMS SOLAR เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ GMS Interneer ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ให้กับกลุ่มบริษัทผู้สำรวจขุดเจาะ ผลิตปิโตรเลียมและก๊าซ ในประเทศไทย

GMS SOLAR ให้บริการครอบคลุมถึงใบรับรองพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificates (RECs) ภายใต้ชื่อของ REC Thailand

About Us

บริษัท จี เอ็ม เอส โซลาร์ จำกัด (GMS SOLAR) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน  Green Energy ,New Energy เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ NetZero Emission ตามเป้าหมายสากล

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจครอบคลุม 2 ธุรกิจหลัก 

1. เป็นบริษัทตัวแทนสินค้าทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เคเบิล ,โซลาร์แบตเตอรี่ BESS , โซลาร์ PV อุปกรณ์อื่นๆ ให้กับโครงการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

2. บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก greenhouse gas emissions รวมถึงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วยกิจกรรมอื่น การซื้อขายคาร์บอนเครดิตประเภทต่างๆ เช่น T-VER(Thailand Voluntary Emission Reduction Program) และ ใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน REC (Renewable Energy Certificate) รวมถึงใบรับรองอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อตอบสนองให้องค์กรเข้าถึงเป้าหมายทางคาร์บอน Carbon Neutral หรือ NetZero Emission

Office Location

บริษัท จีเอ็มเอส โซลาร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565187051
123 ชั้น 28 ยูนิต B2804 อาคารอาคาร ซันทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

GMS Solar Co.,Ltd.
28th Floor, No. 123 Suntowers Building B
Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol,
Chatuchak, Bangkok 10900