ความรู้สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ NetZero Emission

  • 1
  • 2

About Us

บริษัท จี เอ็ม เอส โซลาร์ จำกัด (GMS SOLAR) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน Green Energy ,New Energy เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ NetZero Emission ตามเป้าหมายสากล