ความแตกต่างระหว่าง Carbon Neutral และ Net Zero

by gmssolar

คำว่า carbon-neutral กับ net-zero มีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กรวมถึงองค์กรระดับโลกได้รวมเอาคำศัพท์เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารแบรนด์เกี่ยวกับพัฒนาธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยคำและบริบทที่หลากหลายอาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อน บทความนี้เราจะมาเจาะลึกความหมายของแต่ละคำ เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

Carbon-neutral is the new gold

เรียกได้ว่าเสมือนเป็นยุคทองที่หลากหลายบริษัทหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ให้คำมั่นที่จะเป็น carbon-neutral, net-zero หรือ climate positive ยกตัวอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google ที่เป็นบริษัทแรกที่เน้นเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) สู่ชั้นบรรยากาศ

google-energy-journey

คำนิยามที่ควรรู้ หากคุณต้องการพัฒนาธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  • Net-Zero emissions จะปรับสมดุลปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (GHG) ที่ปล่อยออกมาและปริมาณที่ปล่อยออกจากชั้นบรรยากาศ
  • Carbon neutral หมายความว่า CO2 ใดๆ ที่ปล่อยสู่บรรยากาศจากกิจกรรมของบริษัทจะมีความสมดุลโดยใช้และกำจัดในปริมาณที่เท่ากัน
[ แนบคลิป เริ่มนาทีที่ 20:51 – 29:30 ]

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ – รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาซน) ได้อธิบายและยกตัวอย่างความแตกต่างของ Carbon Neutrality กับ  Net Zero  ได้แบบเข้าใจง่ายผ่าน Infographic นี้

Carbon Neutrality การปล่อย(คาร์บอน)
คือ การดูดกลับ(คาร์บอน) ที่ซื้อขาย Carbon Credit ได้
Carbon Neutrality การปล่อย(คาร์บอน)
คือ การดูดกลับ(คาร์บอน) ที่ซื้อขาย Carbon Credit ได้
(Ref. The Secret Sauce)
(Ref. The Secret Sauce)
ซึ่งความหมายในภาคธุรกิจหรือเอกชนในไทย อนุญาตให้เอาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆมาหักลบได้ เช่น บริษัท A ปล่อยคาร์บอน 100 ตัน ดูดกลับคาร์บอนได้ 20 ตัน ไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการอื่นๆรวม 80 ตัน เท่ากับว่าบริษัท A ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
  บางบริษัทในไทยสามารถใช้นิยาม Carbon Neutrality ได้หลากหลาย เช่น Green House Gas, Climate Neutrality, Carbon Neutral  ซึ่งเป็นความหลายหลักการเดียวกันคือ ปล่อยเท่าไหร่ต้องดูดกลับเท่านั้น
ลดการปล่อยคาร์บอนเช่นกัน แต่เป็นการทำด้วยบริษัทตัวเอง 100% ไม่สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการอื่นๆ
  ตัวอย่างเช่น บริษัท A ปล่อยคาร์บอน 100 ตัน ต้องดูดกลับคาร์บอนให้ได้ 100 ตัน เช่นกัน ผ่านวิธีการต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติ เช่น ปลูกป่า รวมถึงนำเทคโนโลยีด้าน Carbon Capture Storage หรือ Utilization เป็นการกำจัดคาร์บอนอีกรูปแบบหนึ่ง คือดูดก๊าซคาร์บอนแล้วปรับสภาพให้เป็นของเหลว หลังจากนั้นอัดเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศ ชั้นผิวดิน ชั้นใต้ดินในทะเล ซึ่งในต่างประเทศมีการเริ่มใช้กันแล้ว ปัจจุบันมีการต่อยอดหาวิธีนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ธุรกิจจะสามารถเริ่มต้นลดคาร์บอนได้อย่างไร?

ตามรายงานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป แหล่งกักเก็บคาร์บอนธรรมชาติกำจัด CO2 ระหว่าง 9.5 ถึง 11 กิกะตันต่อปีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการกำจัดก๊าซคาร์บอนฯที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดหรือลดการใช้คาร์บอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกันบรรเทาภาวะโลกร้อน ดังนั้นเพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนเป็นกลาง บริษัทต่างๆจึงมีทางเลือก 2 ทาง 

  1. ลดการปล่อยคาร์บอนลงอย่างมากให้เหลือศูนย์สุทธิ 
  2. สร้างสมดุลการปล่อยมลพิษผ่านการชดเชยและการซื้อคาร์บอนเครดิต

เริ่มต้นวางแผน Carbon Journey เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

การที่จะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ Carbon Neutral และ Carbon Net Zero อาจต้องใช้อาศัยการพัฒนาในระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการชดเชยจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการทำให้คาร์บอนเป็นกลาง เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณมีความมุ่งมั่นที่จะปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

  โดยเริ่มจากประเมิน Carbon Footprint, ประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ Scope ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก การลดการปล่อย CO2 เป็นเทรนด์ที่ทวีปยุโรปกำลังพลักดันให้เป็นศูนย์ภายใน 30 ปี บริษัทของคุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นเพื่ออนาคตของโลกใบนี้ได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.gmssolar.com/   GMSsolar องค์กรให้คำปรึกษา วางแผน และร่วมพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและการลดคาร์บอนแบบครบวงจร ผ่านบริการต่างๆ ดังนี้

service-gmssolar
  1. Measure Corporate Carbon Footprint ร่วมประเมินการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของบริษัทคุณ
  2. Measure Product Carbon Footprint วิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนในการผลิตกระบวนการต่างๆ
  3. Reduce GHGs แนะนำวิธีในการลดคาร์บอนที่เหมาะสม
  4. Offset Carbon Credit ระบบคาร์บอนเครดิต
  5. Communicate บริการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน

You may also like