GMS ที่ NTCC Fair 2024: Renewables & Clean Energy

by Suwimon

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 GMS ได้เข้าร่วมงาน NTCC Networking & SME Fair 2024 โดยในครั้งนี้เราได้นำสินค้า Renewable Energy Certificate จากมาตรฐาน I-REC ประเทศ Netherland มาแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รู้จัก โดยได้รับการให้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ GMS ได้มีการจำหน่ายอุปกรณ์ในการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอีกด้วย ขอขอบคุณ Netherlands – Thai Chamber of Commerce สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองพลังงานหมุนเวียน REC (Renewable Energy Certificates): REC Thailand 

NTCC 2024 - Renewable Energy Certificates REC 4
NTCC 2024 - Renewable Energy Certificates REC 2
NTCC 2024 - Renewable Energy Certificates REC 3
NTCC 2024 - Renewable Energy Certificates REC 1

You may also like